ช่างซ่อมบำรุง คือ

ช่างซ่อมบำรุง คือ ในโรงงานอุตสาหกรรมและโรงงานผลิต จากมุมมองของงานซ่อมแซมและบำรุงรักษา ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของระบบการผลิต (การผลิต) และอาจกล่าวได้ว่าส่วนการซ่อมแซมแยกออกจากส่วนการผลิตโดยสิ้นเชิง ขาดการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ เครื่องจักรต่างๆ ในโรงงานอาจล้มเหลวได้บ่อยครั้ง หรือเครื่องจักรอาจเสียหายจนใช้งานไม่ได้ เครื่องจักรจะพังและใช้งานไม่ได้ และ “ผลิตภัณฑ์” (ผลิตภัณฑ์) ของโรงงานจะผลิตไม่ได้ “พยายามรักษาสภาพของเครื่องจักรต่างๆเมื่อพูดถึงงานซ่อม หลักการทั่วไปคือการถอดประกอบ ถอดชิ้นส่วน และเปลี่ยนชิ้นส่วนภายใน การบำรุงรักษาดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ บนเครื่องจักรตามรอบและแผน สำหรับงานซ่อมแซมและบำรุงรักษา เช่น การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง การเปลี่ยนจาระบี เป็นต้น ควรลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นลงเพื่อยืดอายุการใช้งาน ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพของเครื่องจักร เมื่อเทียบกับเครื่องจักรที่พร้อมใช้งานเสมอเมื่อฝ่ายผลิตต้องการ ใช้งานด้วยความมั่นใจ หรือในทางทฤษฎี เวลาหยุดทำงาน = 0 และอีกสาเหตุหลักมาจากจุดยืนด้านความปลอดภัย และอุปกรณ์

โดยแบ่งออกเป็น 2 เส้นทางสำหรับการศึกษาด้านช่างยนต์ บัตรแรกเป็นบัตรการเรียนรู้ปกติ สามารถเริ่มได้หลังจากสำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 3 และสามารถเลือกสายงานช่างยนต์ของกลุ่มอาชีพ Proline ได้ มีสาขาวิชาต่างๆ เช่น เครื่องยนต์ กลศาสตร์ ฯลฯ และคุณสามารถเรียนได้มากเท่าที่คุณต้องการ ในระดับวิชาชีพอื่นๆ หลังจากเรียนสายอาชีพ คุณอาจแยกตัวเองเข้าสู่โลกแห่งการทำงานได้ แต่ถ้าจะต่อให้จบ ม.6 ก็เรียนต่อ ป.ตรี วิศวะ เป็นสายสามัญได้เลย (เพราะต้อง ความรู้พื้นฐาน คณิต วิทย์ เลยต้องเรียน วิทย์ คณิต ครับผม) หลังจากนั้นเราก็ต่อวิศวะ เสร็จแล้วสามารถเข้าสู่ระบบและทำงานได้ทันที
กลุ่มอื่นจะเป็นการเรียนรู้เพิ่มเติม อาจเป็นหลักสูตรระยะสั้นของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ท่านสามารถเลือกลงเรียนหลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องกล ประการที่สองคือการฝึกอบรม ซึ่งสอนวิธีใช้หลักสูตรการบำรุงรักษาสำหรับบริษัทที่ขายเครื่องจักรให้กับโรงงานเพื่อสอนวิธีใช้ โรงงานอาจขอให้คุณเรียนรู้วิธีใช้เครื่องจักรที่พวกเขาซื้อมาเพื่อใช้งาน . การเรียนรู้ด้วยวิธีนี้คุณต้องได้รับความรู้พื้นฐานก่อน (สามารถจบสาขาที่เกี่ยวข้องได้) ผู้ที่มีประสบการณ์ควบคุมเครื่องจักร)

ช่างซ่อมบำรุง คือ หน้าที่หลักๆ

ช่างซ่อมบำรุง

 1. การจัดทำแผนการบำรุงรักษา หรือที่เรียกว่า PM (Preventive Maintenance) เป็นแผนการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องมือ และเครื่องจักรที่ปรับให้เหมาะกับช่วงเวลาหนึ่ง เช่น รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายครึ่งปี หรือรายปี สามารถถอดแบบมาจากคู่มือหรือปรับเปลี่ยนตามประสบการณ์ เพื่อป้องกันเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เกิดความเสียหายหรือหยุดการผลิตเอง
 2. การแก้ไขปัญหาของเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยวิศวกรซ่อมบำรุงเมื่อได้รับการร้องขอจากสิ่งที่เรียกว่าการแจ้งซ่อมหรือการสั่งงานเอง วิเคราะห์อาการที่ต้องพิจารณาและขอให้ผู้ผลิตลงรายละเอียดอาการเสียเพื่อแจ้งซ่อม หลังจากนั้นหากคุณไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง โปรดขอให้ทีมงานของเราแก้ไขให้คุณ ช่างเทคนิคบริการต้องทำงานประสานกัน ค้นหาผู้ซ่อมภายนอกเพื่อจัดการการซ่อมแซม
 3. จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดการสูญเสียของเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เช่น การจัดกิจกรรม Lean, 5S, Kaizen และอื่นๆ เพื่อลดการสูญเสียต่างๆ เกิดขึ้นกับเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ และยังเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานอีกด้วย ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นด้วย
 4. ช่างซ่อมบำรุงควรเป็นผู้นำในการให้บริการ TPM (Total Productive Maintenance) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ปฏิบัติตามแปดเสาหลักของระบบ TPM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงกล (OEE) เพิ่มผลกำไร และลดของเสียให้เป็นศูนย์
 5. ดูแลอะไหล่หรือชิ้นส่วนซ่อมบำรุง. ช่างเทคนิคบริการต้องดูแลสินค้าคงคลังของอะไหล่ทั้งหมดและควบคุมข้อมูลจำเพาะของชิ้นส่วนทั้งหมด รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือในการควบคุมต้นทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร อาชีพ ขายของออนไลน์

ประเภทต่างๆของงานบำรุงรักษา

 • ติดตามผลการบำรุงรักษา
  การบำรุงรักษาแบบรีแอกทีฟหรือ “การบำรุงรักษาแบบพาสซีฟ” เป็นงานแก้ไขแบบรีแอกทีฟประเภทหนึ่ง และงานแก้ไขประเภทนี้ทั้งหมด ตามชื่อที่แนะนำ ทุกๆ วันฉันต้องเจอกับเครื่องจักรที่เสียและรอ การบำรุงรักษาแบบรีแอกทีฟหรือ “การบำรุงรักษาแบบรีแอกทีฟ” เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรที่ล้มเหลวทุกวัน หลักการของการบำรุงรักษาประเภทนี้คือการเดินเครื่องจนกว่าจะเกิดข้อผิดพลาด (run to failure) แล้วจึงซ่อมแซมเพื่อให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง เพิ่มขึ้น ทีมซ่อมมีหน้าที่แก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถผลิตงานซ่อมแบบที่ทำเพื่อแก้ไขเครื่องจักรที่เสียต่อไปได้ กลับมาใช้งานใหม่ เราเรียกสิ่งนี้ว่า CM หรือ Corrective maintenance หรือเราอาจใช้คำว่า BM (ไม่นิยมแล้ว) หรือ Break down เมื่อเครื่องเสียส่วนใหญ่ เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นทีมซ่อมจำเป็นต้องหยิบประแจออกมาซ่อมโดยเร็วที่สุดไม่ใช่ทุกโรงงานจะชอบงานซ่อมแบบนี้ ค่าซ่อม. สูญเสียโอกาสในการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย แต่แผนการซ่อมแซมที่ดีหรือการจัดการด้านวิศวกรรมที่ดีสามารถตัดโอกาสนี้ได้ ความ หมาย ช่าง ซ่อม บำรุง
 • บำรุงรักษาเชิงป้องกัน
  การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน หรือ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ความหมายคือ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน พวกเขาทำงานซ่อมแซมต่าง ๆ เพื่อช่วยไม่ให้เครื่องพัง ไม่ได้ตั้งใจ ผมขอเล่าประวัติไทม์ไลน์ให้คุณเข้าใจ ในยุคแรกๆ ของโรงงาน โรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานที่มีการบำรุงรักษาแบบรีแอกทีฟเป็นครั้งแรก โดยทำให้เครื่องจักรทำงานต่อไปจนกว่าจะทำงานล้มเหลว เมื่อเครื่องจักรเสีย เรารีบแก้ไข หลังจากซ่อมแซมเสร็จแล้ว คุณสามารถใช้มันได้อีกครั้ง และวนลูปแบบนี้ไปเรื่อย ๆ รู้อะไรไหม โรงงานมีแผนที่จะซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรก่อนที่จะพังงานบำรุงรักษามีความน่าเชื่อถือและปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรในโรงงานเป็นการป้อนข้อมูล บำรุงรักษา และซ่อมแซมอย่างเหมาะสม ตัดสินใจเมื่อ.
 • การบำรุงรักษาเชิงรุก
  ดีที่สุดสำหรับการกำหนดกลยุทธ์การบำรุงรักษาเชิงรุกหรือการบำรุงรักษาเชิงรุก และการบำรุงรักษา (ที่ด้านบนสุดของปิรามิดการซ่อมแซม) รวมงานซ่อมแซมเข้ากับทั้งการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขและเชิงป้องกัน ใช้วิทยาศาสตร์เพื่อคาดการณ์การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ และใช้การตรวจสอบสภาพพื้นฐานเพื่อกำหนดเวลาที่ดีที่สุดในการซ่อมแซมเพื่อตัดสิน การบำรุงรักษาเชิงรุกจะเข้าถึงต้นตอของปัญหาเครื่องของคุณจริงๆ เพื่อลดต้นทุนการซ่อมแซมให้ได้มากที่สุด เนื่องจากโรงงานหลายแห่งมีเครื่องจักรที่มักจะพังปีละหลายครั้งหรือที่เราเรียกว่าวายร้ายที่พังอยู่บ่อยครั้ง อาจเป็นเพราะวิศวกรรมและการออกแบบที่ผิดพลาดตั้งแต่แรก ช่างซ่อมบำรุง คือ

บทความที่น่าสนใจ