ช่างยนต์ คือ

ช่างยนต์ คือ

ช่างยนต์ คือ ช่างเครื่องหรือช่างเครื่องที่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ต่าง ๆ. ยังเป็นสนามที่เยาวชนหลายคนใฝ่ฝัน อาจเป็นเพราะบุคลิกพื้นฐานของเด็กผู้ชายมักจะชอบสร้าง ดัดแปลง หรือชอบเครื่องจักร ล้วนมีอุปสรรคในตัวเองเช่นกัน ผู้ที่สนใจ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.3) ผู้ที่สามารถต่อ ปวช. ขึ้นไปในสาขาช่างยนต์ และหากต้องการทำงานก็สามารถออกไปทำงานได้ทันที อย่างไรก็ตามหากต้องการเพิ่มพูนความรู้ก็สามารถศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ในระดับปริญญาตรีภาคปกติได้ และภาคต่อเนื่องทุกวันนี้ เราพบว่าพนักงานออฟฟิศส่วนใหญ่มักจะซื้อรถยนต์เป็นของตนเอง เนื่องจากสะดวกในการทำงานและเดินทางไปที่อื่น ๆ อาชีพหนึ่งที่คุ้มค่าที่สุดก็คืออาชีพช่างยนต์ เพราะเป็นงานที่ช่วยดูแลรถของผม รวมถึงรถอื่นๆ ในอาชีพช่างยนต์ในปัจจุบันทำให้ผมมีช่องทางให้เลือกทำมากขึ้น เมื่อมีการเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิทยาการเครื่องยนต์หรือไม่ก็ตาม เราก็ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมต่างๆ ของรถยนต์เข้ากับตัวรถ มาดูกันดีกว่าว่า Career Path นี้แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้อย่างไร ช่างยนต์ คือ หน้าที่หลักๆ งานหลักของช่างคือการวินิจฉัย การซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ ตามธรรมเนียมแล้ว ช่างยนต์จะพิจารณาที่เครื่องยนต์ของรถยนต์เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นช่างยนต์จึงจำเป็นต้องติดตามเทคโนโลยีเหล่านี้ให้ทันและเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ทั่วไป การปรับแต่งเครื่องยนต์ การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือไม่ การเปลี่ยนล้อรถยนต์ การปรับแต่งสำหรับการเปลี่ยนไส้กรอง ฯลฯ ซ่อมแซมเครื่องยนต์เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง ในบางครั้ง เครื่องยนต์อาจต้องซ่อมแซม ตรวจสอบและวินิจฉัยความเสียหายของเครื่องยนต์ […]

ช่างซ่อมบำรุง คือ

ช่างซ่อมบำรุง คือ

ช่างซ่อมบำรุง คือ ในโรงงานอุตสาหกรรมและโรงงานผลิต จากมุมมองของงานซ่อมแซมและบำรุงรักษา ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของระบบการผลิต (การผลิต) และอาจกล่าวได้ว่าส่วนการซ่อมแซมแยกออกจากส่วนการผลิตโดยสิ้นเชิง ขาดการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ เครื่องจักรต่างๆ ในโรงงานอาจล้มเหลวได้บ่อยครั้ง หรือเครื่องจักรอาจเสียหายจนใช้งานไม่ได้ เครื่องจักรจะพังและใช้งานไม่ได้ และ “ผลิตภัณฑ์” (ผลิตภัณฑ์) ของโรงงานจะผลิตไม่ได้ “พยายามรักษาสภาพของเครื่องจักรต่างๆเมื่อพูดถึงงานซ่อม หลักการทั่วไปคือการถอดประกอบ ถอดชิ้นส่วน และเปลี่ยนชิ้นส่วนภายใน การบำรุงรักษาดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ บนเครื่องจักรตามรอบและแผน สำหรับงานซ่อมแซมและบำรุงรักษา เช่น การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง การเปลี่ยนจาระบี เป็นต้น ควรลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นลงเพื่อยืดอายุการใช้งาน ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพของเครื่องจักร เมื่อเทียบกับเครื่องจักรที่พร้อมใช้งานเสมอเมื่อฝ่ายผลิตต้องการ ใช้งานด้วยความมั่นใจ หรือในทางทฤษฎี เวลาหยุดทำงาน = 0 และอีกสาเหตุหลักมาจากจุดยืนด้านความปลอดภัย และอุปกรณ์ โดยแบ่งออกเป็น 2 เส้นทางสำหรับการศึกษาด้านช่างยนต์ บัตรแรกเป็นบัตรการเรียนรู้ปกติ สามารถเริ่มได้หลังจากสำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 3 และสามารถเลือกสายงานช่างยนต์ของกลุ่มอาชีพ Proline ได้ มีสาขาวิชาต่างๆ เช่น เครื่องยนต์ กลศาสตร์ ฯลฯ และคุณสามารถเรียนได้มากเท่าที่คุณต้องการ ในระดับวิชาชีพอื่นๆ […]

เครื่องมือช่างพื้นฐาน

เครื่องมือช่างพื้นฐาน

เครื่องมือช่างพื้นฐาน แม้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตจะก้าวหน้าไปมากก็ตาม เครื่องจักรที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีล่าสุดอย่างเต็มที่ถูกนำมาใช้สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในโรงงานหลายแห่ง เครื่องมือช่างพื้นฐานยังคงมีความสำคัญ และทุกโรงงานมีการตั้งค่าคงที่สำหรับการซ่อมแซม สร้าง และบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ หากยังมีโรงงานอยู่ ควรดำเนินการด้วยเครื่องมือช่างพื้นฐานเหล่านี้ แม้แต่ที่บ้าน ก็ตุนเครื่องมือพื้นฐานในครัวเรือน เช่น ค้อน เลื่อย ไขควง สว่านมือ คีม ประแจ ประแจ ประแจ และตะไบ ให้พร้อมใช้งานเมื่อจำเป็น เครื่องมือช่างเป็นเครื่องมือที่จำเป็นมาก ตัวอย่างเช่น ไขควงสามารถใช้ขันสกรูให้แน่นเท่านั้น ใช้แทนหัวสิวไม่ได้อย่างที่ช่างเทคนิคหลายๆ คนทำ อีกทางเลือกหนึ่ง อย่าใช้ประแจเลื่อน ประแจ ประแจปากตาย ฯลฯ แต่ให้ใช้คีมจับหัวสกรูหรือน็อตแล้วขันสกรูให้แน่น น๊อตและหัวสกรูผิดรูป ใช้ประแจขันน็อตหรือหัวสกรูให้ยาวขึ้น ดังนั้นการใช้สว่านหรือใบเลื่อยที่ไม่ถูกต้อง การใช้ดอกสว่านและใบเลื่อยจะทำให้เกิดความเสียหายและของเสีย ดอกสว่านและใบเลื่อยจะแตกบ่อย ด้วยการใช้กฎพื้นฐานของเครื่องมือช่างอย่างเหมาะสม ความเสียหายจะไม่เกิดขึ้น ความสูญเสียขึ้นอยู่กับชิ้นงานหรือตัวเครื่องมือเอง การทำงานที่ปลอดภัย เครื่องมือพื้นฐานต่างๆ เครื่องมือช่างพื้นฐาน ที่ควรมีติดไว้ ไขควง ไขควงถือเป็นเครื่องมือช่างพื้นฐานที่หาได้ทั่วไป เครื่องมือสำหรับคลายและขันสกรู ไขควงคุณภาพสูงทำจากเหล็ก หรือเหล็กกล้าเครื่องมือโดยใช้วิธีตีขึ้นรูปและชุบผิวไขควงให้แข็งใช้งานได้ดี ไขควงมีลักษณะเป็นแท่งโลหะสูงขนาดต่างๆ ตั้งแต่หัวเล็กไปจนถึงหัวใหญ่ปลายแหลมดูแหลม มีความแตกต่างบางประการในลักษณะ ดังนั้นขอแนะนำให้มีไขควงไว้ที่บ้านเพื่อซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า […]